Publikationer och dokumentation från Öresund som cykelregions delaktiviteter.

ettan Slutrapport för Öresund som cykelregion
Denna rapport sammanfattar på ett enkelt sätt allt som gjordes i Öresund som cykelregion mellan 2010 och 2012. Rapporten hänvisar till de flesta av rapporterna nedan och sätter dem i ett sammanhang.

Benchmarking
Huvudrapport – Benchmarking Öresund som cykelregion >>

Bilagor till huvudrapporten >>
Kortversion av benchmarkingstudien på danska >>

Kortversion av benchmarkingstudien på engelska >>
Kortversion av benchmarkingstudien på svenska >>

Info-n-bike
Cykelkartan över öresund >>

Tourism-n-bike
Guideboken Fjärilsleden >>
Cykelturism i Öresundsregionen – Nuläge och ekonomiskt värde >>

Commute-n-bike
Cykelexpressrutter – en kunskapsöversyn och förslag till definition >>

Campaign-n-bike
Cykl! – Hvordan kan vi få flere mennesker til at cykle gennem kampanjer >>
Cykelkultur 2011 – En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad >> 
Utvärdering av cykelvettkampanjen >>

Young-n-bike
En film om cykelhjälmsanvändning >>
Barns cyklande på båda sidor om Öresund >>
Exempel på affisch: Cykla till träningen >>
Mer infromation om TrafikPanik, lärarhandledning och regler >>
Information om Jorden runt på 80 dagar >>

Ride-n-bike
Slutrapporten på danska >>
Slutrapporten på svenska >>
Kombinér cykelen med den kollektive trafik >>
Kombinera cykeln med kollektivtrafiken >>

Rent-n-bike
Förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg

Shop-n-bike
Shop-n-bikebroschyren på svenska >>

Shop-n-bikebroschyren på danska >>

Motormässan den 22:a till 25:e mars 2012 på Malmö Mässan i Hyllie>>
Shop-n-bike besök i Köpenhamn 2012>>
Normer för cykelparkering, Københavns Kommune>>
Parkeringsnorm för cykel, Lund>>

Parkeringsnorm för Helsingborg>>
Parkeringspolicy och norm för Bil, mc och cykel för Malmö stad>>