Cykeln är i många lägen världens bästa fordon. Snabb, miljövänlig och snygg. Öresund som cykelregion är ett samarbete mellan 13 parter i Skåne och på Själland för att stärka cyklingen i regionen. Detta sker i en rad konkreta delaktiviteter där parter på båda sidorna av sundet är med.

Öresund som cykelregion pågick 2010 till 2012 med stöd från Interreg IVA. PArter i projektet var Region Skåne (Lead partner), Region Hovedstaden, Trafikverket, Hållbar Mobilitet Skåne, København Kommune, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Roskilde Kommune, Kristianstads kommun, Helsingør Kommune, Køge Kommune, Högskolan Kristianstad.

Läs projektets rapporter och trycksaker >>

Läs mer om projektets evenemang och konferenser >>