Öresund som cykelregions konferenser, seminarier och workshopar.

2012

13 december – Slutkonferensen för Öresund som cykelregion

Inbjudan och program till konferensen (uppdaterat 2012-12-11) >>

Pecha Kucha-presentationerna:
Benchmark >>
Info-n-bike >>
Tourism-n-bike >>
Commute-n-bike >>
Campaign-n-bike >>

Young-n-bike >>
Ride-n-bike >>

Rent-n-bike >>

Shop-n-bike

Inbjunda presentatörerna:

Jan Gehl >>
Pablo Celis >>
Troels Andersen >>
Ineke Spape >>
Cor van der Klaauw >>


26 november 2012 – Cykelutredningen och folkhälsoaspekter av cykling

Inbjudan och program >>

Läs cykelutredningen >>


Johan Faskunger håller sin presentation Svårigheter, hinder och möjligheter för svenska städer som vill öka cyklingen markant.

Ladda ner presentationen >>

Klas Elm presenterar Svensk cykling och inleder för Kent Johansson.

Cykelutredaren Kent Johansson presenterar delar av arbetet i cykelutredningen


Vad säger infrastrukturpropositionen om cykling och vad gör trafikverket?

13:e september 2012 – Workshop om supercykelvägar

Dagens program>>

Dokumentation från dagen >>

Välkomna
Kristoffer Levin, Region Skåne
presentation>>

Utfordringar i ett samarbete mellan många olika kommuner
Tine Brandt-Nielsen, Teknik- och miljöförvaltningen, Center för trafik, Köpenhamns kommun
presentation>>

Cycle Superhighways London
Aaron Rosser, Transport for London, Storbritannien
presentation>>

Sykkelekspressveger
Michael Wøhlk Jæger Sørensen från TÖI
presentation>>

Super cycleways: connecting regions!
Richard ter Avest, Goudappel Coffeng, Holland
presentation>>

Cycle express ways in the Öresund Region
Karin Löwing, Michael Koucky, Johanna Kleberg
presentation>>

26:e april 2012 – Benchmarking workshop
Dagens program>>

Varför ska man arbeta med benchmarking?
Henrik Gudmundsson, DTU Transport, talar om nyttan av att använda sig av cykelindikatorer.
presentation>>

Benchmarking ur ett politiskt perspektiv
Karin Svensson-Smith, Tekniska Nämnden Lunds kommun, berättar om nyttan av benchmarking.
presentation>>

Hur cyklar vi i Öresundsregionen?
Trivector och Tetraplan redovisar resultat av cykelindikatorer för regionens kommuner.
presentation>>

Cykelbokslut/cykelregnskab – erfarenheter från olika projekt
presentation>>

Projektet ”Benchmarking av Öresund som cykelregion”
presentation 1>>
presentation 2>>

25:e januari 2012 -Konferens ”Ge aktiv turism medvind i Skandinavien”


Den 25:e januari 2012 anordnades konferensen ”Ge aktiv turism medvind i Skandinavien” på Roskilde Kongres- & Idrætscenter. I publiken satt etthundrasjuttiosju personer från näringsliv, kommuner, organisationer och andra myndigheter från Sverige, Danmark och Norge och lyssnade på föreläsare från bl.a. Switzerland Mobility, Radwegreisen, ADFC, Aktiv Familieferie och Tillväxtverket.
Syftet med dagen var att få information om aktiv turism i Skandinavien, bli inspirerat av varandra, nätverka, få nya idéer och kunskaper om hur vi kan tillsammans skapa fantastiska upplevelser inom aktiv turism som cykling, vandring, paddling, ridning mm.
Konferensen arrangerades av följande projekt inom ramen för Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerrak: Öresund som cykelregion, Öreferie, Rekreativa rutter i samarbete med Coast Alive inom ramen för Interreg IV B Nordsjön.

Dagens program>>

Välkomna
Rekreativa Rutter, Öreferie, Öresund som cykelregion och Coast Alive
presentation Rekreativa Rutter>>
presentation Öreferie>>
presentation ÖSCR>>
presentation Coast Alive>>

Aktiv turism – en näring i tillväxt
Dennis Bederoff från Tillväxtverket och Jens Erik Larsen från Föreningen Frie Fugle
presentation Jens Erik Larsen>>
presentation Dennis Bederoff>>

Cykelturism som en helhetsprodukt – vilka aspekter är viktiga för besökaren, vad gör en cykelsemester till en fantastisk upplevelse. Michael Koucky
film>>

Affärsutveckling och vikten av samarbete i turistbranschen.
Gösta Fernström från Fernia Consulting AB
presentation>>
film>>

Cykelturismens ”Premier League”
SwitzerlandMobility
– det nationella nätverket för icke-motoriserad trafik i synnerhet för turism och fritid. Lukas Stadtherr
film>>

Radweg-Reisen – en av Tysklands största cykelreseoperatörer berättar. Peter Eich
presentation>>
film>>

ADFC berättar om Tysklands kvalitetsmärkning Bett&Bike. Wolfgang Reiche (ADFC = tyska cyklistförbundet)
presentation>>
film>>

Varför är det svårt att skapa paket i Skandinavien?
Betina Nygaard Johansen från Aktiv Familieferie
presentation>>
film>>

2011

8:e december 2011 – Workshop om cykel och kollektivtrafik
Dagens program>>

Planera för cykelparkering vid stationer och resecentra samt om cykel på tåg
Dr. Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrå
presentation>>

Erfarenheter från en resa runt Öresund
Marcus Ljungqvist och Christian Fasth
presentation>>

Cykel på DSB S-tog i Danmark
Alexandra Brink-Jensen, DSB S-tog
presentation>>

27:e oktober 2011 – Seminarium om hyrcykelsystem
Dagens program>>

Välkomna
Patrick Leijon, projektledare Öresund som cykelregion
presentation>>
film>>
Mats Persson och Magnus Sälminger
film>>

Erfarenheter från lånecykelsystem i Europa – OBIS-projekt
Tom Petersen, KTH Stockholm
presentation>>
film>>

Hyrcyklar på ett annat sätt? Ett exempel från Örebro kommun
Eric Poignant, planerare Örebro kommun
presentation>>
film>>

Bakgrund och genomförande av Stockholm City Bikes
Håkan Carlbom, projektledare
presentation>>
film>>

Göteborgs hyrcykelsystem
Jonas Åker Zeander
presentation>>
film>>

Vad ska man tänka på när man inför ett hyrcykelsystem?
Michael Koucky, Koucky & Partners
film>>

Betallösningar och lånecyklar som en del av hela resan
Jonas Martinsson, Thinktrain
presentation>>
film>>

Odenses system med pendlercykler
Elsebeth Gedde, Odense kommun
presentation>>
film>>

Hur kommer det att bli i Köpenhamn?
Pia Preibisch Behrens, Köpenhamns kommun och Lone Billehöj, DSB
presentation>>
film>>

OV-Fiet´s erfarenheter från lånecykelsystem i cyklingens föregångsland Holland
Piero Witmer, Holländska järnvägsbolaget NS
presentation>>
film>>

Call-a-bike, Deutsche Bahns hyrcykelsystem i Tyskland
Christian Mahner, Deutsche Bahn
presentation>>
film>>

12:e maj 2011 – Hur skapar vi världens bästa cykelparkering?

Dagens program>>

Finns det nya parkeringslösningar? Vad är viktigt att tänka på när man planerar och utformar parkeringar för cyklar?
Pablo Celis, ansvarig för framtagandet av Dansk Cyklistförbunds cykelparkeringshandbok
presentation>>

Cykelparkering i Berlin. Thomas Nagel, firman Spath + Nagel, Berlin
presentation>>

Holland är världens bästa cykelland. Hur har man där arbetat med cykelparkering som ett hjälpmedel för att få ännu fler att cykla?
Hillie Talens, trafikplanerare från Crow i Holland
presentation>>

I Groningen cyklar de flesta. Vilka framgångsfaktorer anser man där vara viktigt för en ökad cykling? Hur kan cykelparkering vid kollektivtrafikcentra utformas och vilka betalningslösningar kan användas?
Nienke de Jong, trafikplanerare från Groningen
presentation>>

Hur styr vi cyklisterna att parkera där vi vill? Kan vi arbeta både med piskor och morötter?
Henriette Vamberg, arkitekt från Gehl architects
presentation>>

Bilder från seminariet
Bilder från seminariet, del 1>>
Bilder från seminariet, del 2>>

2010

4:e mars 2010 – Kick-off konferens
Den 4:e mars 2010 anordnade Region Skåne och Hållbar Mobilitet Skåne en konferens för att starta det gemensamma EU-projektet ”Öresund som cykelregion”. Etthundratrettio deltagare från näringsliv, kommuner, myndigheter och organisationer från båda sidor av Öresund samlades på Malmö Högskola. Syftet med dagen var att presentera projektet, vad som ska göras, skapa delaktighet med projektet, bli inspirerade av varandra, få nya idéer och kunskaper om cykling. Under dagen behandlades bland annat frågor om cykelturism, hur situationen ser ut och vad det redan finns för aktivt arbete med exempel från Helsingborg, Malmö, Köpenhamn och Køge. Dagen rundades sedan av med fyra olika workshops.

De cyklande Öresundarna
Exempel från Helsingborg, Malmö, Köpenhamn, Köge
presentation Miljöverkstaden Helsingborg>>
presentation Bike and Ride Malmö>>
presentation Köpenhamn>>
presentation Köge>>

Cykelbyer er bløde byer – byer for mennesker
Lars Gemzøe, lektor, arkitekt m.a.a., Gehl Architects
presentation>>

Cykelturism och rekreativ cykling
Per Kågesson, Nature Associates
presentation>>

Bilder från konferensen
Kick-off konferens 2010