Det finns jättemöjligheter för Öresundsregionen att bli en cykelturismregion. En region dit turister åker för att få cykla på långa bilfria stråk, äta gott och övernatta på hotell och vandrarhem utmed vägen. För att det ska hända måste besöksmål, stråk och service inventeras och utvecklas. I detta delprojekt ska vi göra Öresundsregionen känd i världen som en region man bäst upplever på cykel.

Turistekonomisk analys
Vi har även gjort en analys på cykelturismens ekonomiske värde i Danmark och Sverige. Ett frågeformulär skickades ut till representanter för turistbranchen. Svaren sammanställdes i en rapport och har legat som bakgrund för det vidare arbetet i gruppen.

Konferens
Den 25 januari 2012 genomfördes konferensen ”Ge aktiv turism medvind i Skandinavien” i Roskilde. Syftet med dagen var att få information om aktiv turism i Skandinavien, inspirera varandra, nätverka, få nya idéer och kunskaper om hur vi kan tillsammans skapa fantastiska upplevelser inom aktiv turism framförallt cykling och förankra på det sättet Öresund som cykelregions arbete bland privata och offentliga aktörer.

Se program och presentationer här >>

Tre workshopar
Under månaderna mars till maj 2012 hölls tre workshopar. Workshopparna handlade om cykelpaketering längs Fjärilsleden/Sommerfugleruten . Inbjudan till workshopparna skickades till utvalda boende-anläggningar och cykeluthyrare längs med berörda cykelleder samt turistansvariga i de olika kommunerna.

Workshoparna förmedlade kunskaper inom området och förankrade frågor om cykelturism med turismansvariga, näringslivet och kommuner. Detta för att få alla engagerade och delaktiga och för att synka ihop arbetet med cykelturism inom Öresund som cykelregion med det arbete som berörda personer driver. Tourism-n-bike gruppen presenterade olika förslag på cykelpaket, exempelvis. med tema romantik och familj och gav en överblick över cykelturisternas krav och önskemål. Efter presentationen diskuterades förslagen och deltagarna kom med input om lokalkännedom, sträckning, aktiviteter, serviceställen, besöksmål och så vidare.

Resultatet blir en väl inventerad rutt där kunden får information och inspiration och kan göra valet att komma hit. Cykelturerna ska läggas in som dynamiska paket i bokningssystemet Citybreak.

Bett und Bike
Vi har tillsammans med Cykelfrämjandet genomfört ett pilotprojekt med syfte att testa konceptet Bett & Bike i Skåne. Detta har slagit väl ut och därför lanseras nu Bett & Bike i hela Sverige.

Sommerfugleruten
Sommerfugleruten har skapats i samband med framtagandet av den Öresundsgemensamma cykelkartan. Sommerfugleruten/Fjärilsleden är 78 mil lång och knyter samman hela Öresundsregionen, där en Öresund runt-led utgör kroppen av Fjärilen. Sommerfugleruten berör också delvis andra pågående ledutvecklingsprojekt i Södra Sverige, Kattegattleden och Sydostleden.

I kombination med genomförda Workshops hoppas vi att Fjärilsleden/Sommerfugleruten kan bli ett skyltfönster för att marknadsföra cykelturismen i Öresundsregionen. Fjärilsrutten blir lätt paketerad och synliggjord med olika målgruppsanpassade teman.