Bakgrund
Cyklister har ett annat shoppingmönster än bilister. Cyklister handlar mindre och oftare. Större inköp kan vara ett problem för cyklister delvis på grund av att köpcentra och butiker många gånger inte är anpassade till kunderna som kommer med cykel. Större inköp kräver ofta en cykelkärra eller en lådcykel.

Parkeringsmöjligheterna för cyklar nära entréer till butiker och centrum är många gånger dåligt utbyggda.

Inköpsresor med cykel har hittills inte getts så stort utrymme och har fått stå i skuggan av pendling med cykel. Undersökningar visar att cyklister utgör en stor potential för framförallt centrumhandeln om omgivningen är anpassad för cykling.

Inköpsresor med cykel
För att få en god kunskap om inköpsvanor hos cyklister har två undersökningar genomförts, en för de svenska deltagarna och en i Köpenhamn, med koppling till inköpsresor med cykel. Dessa undersökningar har sedan legat som grund för inspirationsskriften som tagits fram i delprojektet. Inspirationsskriften är riktad till planerare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och butiksinnehavare och har tryckts i en svensk och en dansk upplaga samt att den översatts till danska. Både den svenska och danska skriften finns att hämta i PDF-format på Öresund som cykelregions hemsida.

Parkeringsnorm
I förutsättningarna för delprojektet fanns att varje part skulle ta fram en parkeringsnorm som även innefattade cyklar. Det visade sig då vi gjorde en kartläggning att samtliga kommuner förutom Kristianstad sedan tidigare hade en fastställ parkeringsnorm som även innefattade cykelparkering. En trafikplan ska utarbetas i Kristianstad i denna ska även parkeringsnorm för cyklar ingå.

Mässor
För att sprida information till allmänheten har delprojektet Shop-n-Bike deltagit vid två mässor i Malmö under 2012. Motormässan den 23 – 25 mars och Bostadsrättsmässan den 15 – 17 november.

Planeringen för 2012 innefattade även deltagande vid Cykelmässa i Köpenhamn den 13 – 15 april. ”Jag och min cykel men tyvärr blev denna mässa inställd.

Vid Motormässan deltog flera delprojekt. Förutom Shop-n-Bike deltog  Ride-n-Bike och  Tourism-n-Bike. Vi marknadsförde Lådcykel och cykelkärror för inköp och visade vi på olika typer av vikcyklar som är smidiga att ta med på tåg och buss. Vi hade även cyklar med packväskor utrustade för rekreationscykling. Vår monter hade ett udda budskap bland bilarna på motormässan, vilket genererade många intresserade besökare.

För att sprida information, om behov av cykelparkering och möjlighet att låna ut eller hyra ut lådcykel, till styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar deltog delprojektet vid Bostadsrättsmässan i Malmö.

Många representanter för bostadsrättsföreningar som vi pratade med ställde sig positiva till att köpa in en gemensam lådcykel eller kärra, man hade inte tänkt i de banorna tidigare. Några föreningar hade redan sett trenden vad gäller behov av olika sorters parkeringsmöjligheter för cyklar.

Framtiden efter projektet
Det viktiga för framtiden är att både kommunala planerare och näringslivet ser det förändrade mönstret när det gäller inköpsresor med cykel och att utrymme ges både på cykelbanor och anpassade cykelparkeringsplatser för olika typer av cyklar. Kraven på infrastrukturen är olika i stad och på landsbygd, men man måste ändå hålla på grundtanken om att fokusera på framkomlighet och möjlighet att parkera sin cykel säkert.

Shop-n-bikebroschyren på svenska >>
Shop-n-bikebroschyren på danska >>

Motormässan den 22:a till 25:e mars 2012 på Malmö Mässan i Hyllie>>
Shop-n-bike besök i Köpenhamn 2012>>
Normer för cykelparkering, Københavns Kommune>>
Parkeringsnorm för cykel, Lund>>

Parkeringsnorm för Helsingborg>>
Parkeringspolicy och norm för Bil, mc och cykel för Malmö stad>>