Bakgrund
Ett lånecykelsystem, internationellt kallat bikesharing, är en tjänst för att tillhandahålla cyklar för gemensamt bruk. Målgrupper är personer som inte äger en egen cykel, turister eller pendlare.

Kostnaden för investering, drift och underhåll av ett lånecykelsystem kan vara kännbara kostnader för den offentliga budgeten. Därför försöker man ofta hitta finansieringslösningar där reklam på cyklar eller vid stationer är en viktig del. I många system står reklam för uppemot 90 procent av intäkterna till systemet.

Det huvudsakliga syftet med ett lånecykelsystem är att avgiftsfritt eller till en låg kostnad få tillgång till cyklar för korta resor i en tätort som ett alternativ till kollektiv- eller biltrafik och därmed bidra till att minska trafikstockningar, buller och luftföroreningar. Lånecykelsystem brukar ofta kopplas ihop med kollektivtrafiken i syfte att erbjuda ett alternativ den sista delen av resan. Detta kan öka antalet användare av kollektivtrafiken. Lånecykelsystem kan också bidra till att förstarka en stads profil som cykelstad.

Lånecykelsystem minimerar några av de nackdelarna som finns med att cykla. Man slipper äga och investera i en cykel, slipper få sin egen cykel stulen, slipper skötsel och underhåll av en cykel och slipper problem med parkering eller förvaring.

Rent-n-bike
Projektet har arbetat med att få en kunskapsöversikt över de olika system som finns. I projektet har det också ingått att samla in material om olika system och hur dessa fungerar.

Hösten 2011 hölls ett seminarium i Helsingborg. Antalet deltagare på seminariet var drygt hundra personer från Danmark och Sverige. Som föredragshållare fanns representanter från Stockholm, Göteborg, Odense och Örebro. De pratade om deras lånecykelsystem fungerade. Köpenhamns kommun och DSB berättade om deras planer om ett kommande system och från Holland kom Holländska järnvägsbolaget och berättande om deras system. Deutsche Bahn i Tyskland berättade om deras system Call-a-bike. Tom Pedersen från KTH i Stockholm redovisade OBIS-projektet som är en kartläggning av erfarenheter från lånecykelsystem i Europa. Det var också föredrag om vad man skall tänka på vid införande av hyrcykelsystem och olika betallösningar.

 Sammanfattande rapport
Inom ramen för projektet har även en rapport tagits fram som vill visa vilka förutsättningar som finns i regionen för ett lånecykelsystem. I det fortsatta arbetet kommer kommunerna i Skåne se hur ett fortsatt samarbete kan se ut och hitta gemensamma nämnare för framtida lånecykelsystem i Öresundsregionen.

Förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg >>